Telefon: +90 242 244 5151 E-mail:: info@cryptocom.cc

HÜKÜM VE KOŞULLAR

Cryptocom Ltd. şirketinin Genel Hüküm ve Koşulları www.green-card-basvuru.com


§1 UYGULAMA KAPSAMI

1.1 www.green-card-basvuru.com Cryptocom Ltd. (bundan böyle "biz" olarak anılacaktır) ve müşteri arasında, GreenCard çekilişine (Madde 2) ve posta siparişi ticaretine (Madde 3) katılmak amacıyla, Genel Hüküm ve Koşullarımız geçerli olacaktır ve sözleşmenin sonuçlandırılması sırasında yürürlükteki sürümü geçerlidir.

GreenCard çekilişi dışındaki herhangi bir ABD vizesi için danışmanlık ve başvuru için, sözleşmenin tamamlanmasından önce size ayrı ayrı göndereceğimiz bireysel siparişin yalnızca ayrı olarak imzalanan sözleşmeleri geçerlidir.

1.2 Müşterinin, geçerliliğini yazılı olarak açıkça kabul etmediğimiz sürece, şart ve koşullarımızdan sapan herhangi bir aykırı, ek veya farklı hüküm ve koşullarını tanımıyoruz. Müşteri şart ve koşullarının bizim şart ve koşullarımızla çeliştiği halde veya bu şartlardan saptığı durumda ve bu bizim bilgimiz dahilinde iken verdiğimiz koşulsuz hizmette yine de bizim şart ve koşullarımız geçerli olacaktır.

§2 GREENCARD ÇEKİLİŞİ KATILIM HÜKÜMLERİ VE POSTA SİPARİŞİ HÜKÜMLERİ

2.1. Sözleşmenin meydana gelmesi

2.1.1 İnternet veya gazetelerde yer alan tekliflerimiz bağlayıcı değildir. "GreenCard Çekilişi - GreenCard veya Vize ile ABD" için katılım formunu posta yoluyla veya dijital olarak www.green-card-basvuru.com web sitesi üzerinden göndererek, müşteri satış sözleşmesinin bağlayıcılığını kabul etmiş olur.

2.1.2 www.green-card-basvuru.com üzerinden online sipariş bağlamında, teklif “Ücret karşılığında kaydol” butonuna tıklayarak verileri girdikten sonra gönderilir. Sipariş işlemi sırasında, alıcı “Geri” düğmesine tıklayarak girdilerini herhangi bir zamanda düzeltebilir. Alıcı “Ücret karşılığında kaydol” düğmesine tıklamadığı sürece, tüm sipariş sürecini istediği zaman iptal edebilir.

2.1.3 Müşteri www.green-card-basvuru.com yoluyla sipariş verirse, siparişi aldığımızı doğrulayan bir e-postayı en kısa sürede kendisine göndereceğiz. Bu sipariş onayının herhangi bir bağlayıcılığı yoktur ve yalnızca siparişi aldığımızı size bildirmek için gönderilir.

2.1.4 Bir sözleşme sadece tarafımızdan sipariş onaylanmasıyla veya katılım formunun işlenmesiyle veya sipariş edilen malların gönderilmesiyle sonuçlandırılacaktır. Bu bağlamda, müşteri § 151 S. 1 BGB uyarınca kabul beyanından feragat eder. Siparişin onayı, siparişin kabulü ile bağlanabilir.

2.1.5 Çevrimiçi katılım durumunda sözleşmenin metni tarafımızca saklanır.

2.1.6 Alıcı malları çevrimiçi sipariş ederse, sözleşme metni bizim tarafından saklanır (ve sözleşmenin tamamlanmasından sonra e-posta ile yasal olarak etkili olan şartlar ve koşullar ile birlikte alıcıya gönderilir).

2.1.7 Siparişi standart bir evin tüketim miktarı ile sınırlama hakkına sahibiz.

2.2 İptal politikası

2.2.1 Cayma hakkı

Sözleşme beyanınızı yazılı olarak (örneğin mektup, faks, e-posta) veya malları iade ederek herhangi bir neden belirtmeden iki hafta içinde iptal edebilirsiniz. Bu iptal politikası, sözleşmenin imzalanmasından sonra size metin biçiminde iletilirse, iptal süresi bir aydır. Bu süre en erken fesih talimatınızın yazılı biçimde bize ulaşması ile başlar, fakat alıcı mallarını aldıktan sonra ve bizler § 312 c fıkrası 2 BGB 2 BGB i. V. m. § 1 Par. 1, 2 ve 4 BGB-Info uyarınca bilgi sağlama görevimizi yerine getirdikten ve § 312e Par 1 C 1 BGB ile bağlantılı § 3 BGB InfoV ile birlikte yükümlülüklerimizi yerine getirdikten sonra. İptal süresine uymak için, iptalin veya malların zamanında gönderilmesi yeterlidir. İptal talebi şu adrese yapılmalıdır:

Cryptocom Ltd.

Tahılpazarı Mahallesi
Çatalköprü Caddesi
Durmaz Plaza 18/402
Muratpaşa/Antalya
Türkiye

E-Posta: info@cryptocom.cc

2.2.2 Caymanın Sonuçları

Etkili bir fesih durumunda, her iki tarafça da alınan hizmetler iade edilecek ve elde edilen faydalar (örn. faiz) teslim edilecektir. Alınan hizmeti kısmen veya tamamen iade edemiyorsanız veya yalnızca kötü bir durumda iade edebiliyorsanız, değer kaybını telafi etmelisiniz. Ödemeleri iade etme yükümlülükleri 30 gün içinde yerine getirilmelidir. Bu süre sizin için fesih beyanınızın gönderilmesi ile başlar, bizim için ise tarafımıza ulaşması ile.

2.2.3 Önemli bilgi İptal süresinin bitiminden önce sizin açık rızanızla hizmeti yerine getirmeye başladığımız zaman veya bunu kendiniz başlattıysanız (örn. yükleme veya indirme yolu ile) müşterinin iptal hakkı erkenden sona erer.

2.3 Hizmetlerin Kapsamı

2.3.1 Müşterinin ABD'nin resmi GreenCard çekilişine katılmasını ve başvuru sürecinde istenirse GreenCard alınana kadar müşteriye danışmanlık hizmetinde bulunulmasını sağlıyoruz. Giriş vizesi veya yeşil kart vermek gibi bir yükümlülük veya yetkimiz yok; bu karar yalnızca ve sadece ABD göçmenlik yetkilileri tarafından verilir.

2.3.2 Müşteri tarafından sağlanan veriler, mevcut yasanın öngördüğü formda, bizim tarafından yetkili ABD yetkilisine zamanında iletilir. Müşteri verilerini bize dijital ortamda gönderemezse eğer, biz verileri tarayıp onları dijital hale getirir ve gerekli görüldüğü durumlarda fotoğrafları işlemden geçiririz. Başvurunun gönderilmesi veya alınması ve GreenCard çekilişinin sonucunun ilgili ABD yetkilisi tarafından bize gönderildiği sürece, bunu müşteriye ileteceğiz.

2.3.3 Hizmetlerimizin kapsamı seçilen hizmet paketinin Basic, Smart veya VIP olması ile ilgilidir. Tüm tarifeler standart katılım içerir ve müşterinin hak kazanması durumunda ABD'de resmi yeşil kart çekilişine katılımın yanı sıra gereken danışmanlık hizmetini de kapsar; Smart ve VIP tarifeleri çerçevesinde müşterinin çekilişi kazanması durumunda yeşil kartın alınabilmesi için gerekli olan ABD'ye uçuş (gidiş ve dönüş) tarafımızdan sağlanacaktır. Bu rezervasyon, göçmenlik vizesi verildikten sonra tarafımızdan yapılır. Uçuş ücretinin karşılanması Ekonomi Sınıfında sınırsızdır ve havayolu şirketinin müsait olması durumuna bağlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herhangi bir varış noktasına seyahat herhangi bir günde gerçekleştirilebilir. VIP tarifesi kapsamında, bir kazanç durumunda Premium ödül desteği de dahildir.

2.3.4 Mevcut GreenCard çekilişine katılımın ancak girişlerin teslimi için kapanış tarihine kadar gönderilmeye hazır müşteriden eksiksiz bilgi içeren tüm belgeleri almış olmamız halinde mümkün olduğunu açıkça belirtmek isteriz. Başvuru süresi boyunca ABD makamları tarafından hüküm ve koşullar değişirse, kayıtlı tüm müşterilere değiştirilen hüküm ve koşullar hakkında derhal bilgilendireceğiz ve yeni bilgiler verilmesini talep edeceğiz. Başvuru tarihine kadar gerekli tüm bilgi ve veriler tarafımıza iletilmezse katılım ne yazık ki mümkün değildir. Ancak, hizmet ücretinin müşteriye iadesi bu durumda mümkün değildir.

2.3.5 Çekilişe katılmak için gereken verilerin yetkili ABD makamlarına sunulması, savaş, ambargo, (elektronik) trafik yollarının kapsamlı bir şekilde çöküşü, teknolojik mücbir sebepler veya kısıtlamalar, ilgili yasalardaki değişiklikler veya Green Card çekilişinin sonraki yılda iptal edilmesi gibi sorumlu olamayacağımız olaylar nedeniyle imkansız hale gelirse, sözleşmenin her iki tarafı da sözleşmeden çekilebilir. Sözleşmenin iptal edilmesi durumunda, müşteri o zamana kadar yapılan masraflar için bize 45,00 € tutarında bir işlem ücreti borçludur. Her iki sözleşme tarafı da daha düşük veya daha yüksek giderlerin gerçekten tahakkuk ettiğini iddia etme ve kanıtlama özgürlüğüne sahiptir.

2.4 Müşterinin Yükümlülükleri

2.4.1 Müşteri, resmi GreenCard çekilişine katılım için gerekli olan tüm bilgi ve materyalleri (örneğin fotoğraflar) zamanında ve gerekli biçimde ve kalitede bize teslim etmekle yükümlüdür. Başvuru süresi boyunca ABD yetkilileri tarafından gerekli bilgilerin değiştirilmesi halinde, müşteriye derhal konuyla ilgili bilgi verilecektir. Bu, katılımı sağlamak için işbirliği yapma görevinin yanında verileri teslim etmek zorundadır. Verilerin bize gönderilmesi için geçerli son tarih, sipariş işlemi sırasında ilan edilecektir.

2.4.2 Müşteri, verilerini doğru şekilde sunmayı ve herhangi bir değişiklik hakkında bizi bilgilendirmeyi taahhüt eder. Farklı isimler veya adresler altında birden fazla kez kayıt yapma hakkına sahip değildir. Müşteri tarafından gönderilen bilgilerin doğruluğunu biz doğrulamamaktayız.

2.4.3 Müşteri bize gönderilen fotoğrafları kullanma haklarını verir ve fotoğraflardaki üçüncü şahısların haklarının (örneğin telif hakları) olmadığını garanti eder. Yine de üçüncü şahıslar tarafından fotoğrafların izinsiz kullanımı nedeniyle aleyhimize dava açılırsa, müşteri bu tür iddialara karşı bizim yerimize tazminatı üstlenmek zorunda. Tazminat ödeme yükümlülüğü ayrıca bizi yasal savunma masraflarından (örneğin mahkeme ve avukatlık masrafları) tamamen tazmin etme yükümlülüğünü de içerir.

2.4.4 Ödülün kazanılması ve kabul edilmesi durumunda, müşterinin, son teslim tarihine kadar ABD makamlarına diğer istenecek olan bilgileri çeşitli formları halinde hak kazanma bildirimini takip eden yılın 30 Eylül tarihine kadar yetkili ABD makamlarına sunması gerektiğini açıkça belirtmek zorundayız, çünkü buna uyulmaması durumunda kazanılan Green Card hakkı sona erer.

2.4.5 Müşteri sözleşme yükümlülüklerini ihlal ederse, sözleşmeden çekilme ve/veya hizmetten kaynaklanan zararlardan dolayı tazminat talep etme hakkına sahibiz.

2.5 Fiyatlar

2.5.1 Fiyatlar bağlayıcı ve brüttür. Bunlar, yasal katma değer vergisinin yanı sıra hizmet sunumumuzun bir parçası olarak ortaya çıkarılan tüm yan masrafları ve Türkiye içindeki teslimatlar için yapılan siparişlerin nakliye masraflarını da içerir. Ücretler, GreenCard çekilişine katılım masraflarını ve bir kazanma durumunda gereken ilave danışmanlık ücretini içerir. Buna ek olarak, bir kazanma durumunda, Smart Tarife ücretleri, müşterinin GreenCard'ını almak için gereken ABD’ye uçuş için gerekli olan masrafları içerir; VIP Tarifesinde ise bir kazanma durumunda ücretler Premium Kazanma desteğini de içerir.

2.5.2 Genel kazanma durumunda sunulan danışmanlığının ötesine giden hizmetler, örneğin gönüllü ve kesinlikle zorunlu olmayan Premium-Kazanma destek ve danışmanlığı (VIP tarifesi hariç) ve kazanma durumunda üçüncü şahıslar nedeniyle yansıyan maliyetler, örneğin başvuru prosedürü ile bağlantılı olarak, başvuruya eşlik eden belgelerin çevirisi için maliyetler, yetkili ABD makamları tarafından alınan ücretler, resmi veya noter tasdikli sertifikalar için maliyetler, vb. dahil değildir.

2.5.3 Web sitemizde, gazetelerde vb. bireysel hizmet paketlerinin sunumu kapsamında özel teklifler belirtilecektir.

2.5.4 Katılım formunun posta yoluyla gönderilmesi 5,00 € ek bir ücret ile sonuçlanacaktır.

2.5.5 Türkiye dışındaki gönderimler için, belirtilen nakliye masrafları (AB içinde şu anda 5,00 €) ve varsa, vergiler ve gümrük vergileri uygulanacaktır. Teslimatta nakit ödeme yapılması durumunda, uygulanması mümkün olan ek ücretin alıcı tarafından ödemesi gerekmektedir.

2.6 Ödeme

2.6.1 Hizmet bedeli, katılım formunun işlenmesinden sonra kesinti olmaksızın ödenmek zorundadır. Diğer tüm durumlarda, tüm fiyatlar malların sevk edilmesinden sonra uygulanmaktadır.

2.6.2 Müşteri sipariş süreci bağlamında sunulan ödeme yöntemleri arasından seçim yapabilir.

2.6.3 Hizmet ücreti katılım formunun işlenmesinden sonraki on gün içinde alınmamışsa, müşterinin yapması gereken ödeme gecikmeye girer. Bu durumda, hizmetin sunulamaması nedeniyle tazminat talep etme ve/veya sözleşmeden çekilme hakkına sahip olacağız. Gecikme döneminde tüketici, parasal borç faizini taban faiz oranının %5 üzerinden, girişimci ise taban faiz oranının %8 üzerinden ödeyecektir. Daha yüksek tazminat talep etme hakkımız bu durumda saklı kalır.

2.6.4 Tam ödeme yapılıncaya kadar hizmeti durdurma hakkımızı saklı tutarız.

2.6.5 Müşteri, ancak karşı iddialarının yasal olarak tesis edilmiş, tartışmasız veya bizim tarafımızdan kabul edildiği ölçüde tazminat almaya hak kazanır. Ayrıca, müşteri sadece karşı talebi aynı sözleşme ilişkisine dayandığı sürece saklı tutma hakkını kullanma hakkına sahiptir.

2.6.6 Ödeme müşterinin talebi üzerine kredi kartından borçlanarak yapılmışsa ve siparişin geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi sonucunda bizler de 2 haftalık bir süre içerisinde geri iadeyi gerçekleştirmemişsek, müşteri yazılı şekilde para iadesi talep etme hakkına sahiptir Müşteri bu yükümlülüğe uymazsa, geri ödeme için katılımcı kredi kurumları tarafından tahsil edilen masrafları karşılamak zorunda kalacaktır.

2.7 Sorumluluğun Sınırlandırılması

2.7.1 Kötü niyet ile kusurların gizlenmesi, kalite güvencesinin kabul edilmesi, ürün sorumluluk yasası kapsamında yapılan iddiaların, can, vücut veya sağlık zararı veya kasıtlı veya ağır ihmal nedeniyle zarar görmesinden tamamen sorumluyuz.

2.7.2 Diğer zararlar için, yalnızca önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihlal edilmesinden sorumluyuz ve bu sözleşme sonuçlarında öngörülebilir olan tipik hasarla sınırlıdır. Bu durumda sorumluluk, bu sözleşme kapsamında ödenen satın alma fiyatının iki katına eşit bir miktarla sınırlandırılacaktır.

2.7.3 Alıcının diğer iddia ve talepleri - hangi yasal sebeplerden dolayı olursa olsun - hariç tutulur. Bu nedenle, yukarıda belirtilen durumlar dışında, malların kendilerinde meydana gelmiş zararlardan sorumlu değiliz; özellikle, müşterinin kazanamaması gibi durumlar veya maddi zararları için sorumlu değiliz. Sözleşmeye bağlı yükümlülüğümüz hariç tutulduğu veya sınırlı olduğu sürece, bu aynı zamanda yasal temsilciler ve vekaleten temsilciler için de geçerlidir.

2.7.4 Bizim sadece www.green-card-basvuru.com web sitemizde kendimiz tarafından sunulan içerik ile ilgili sorumluluğumuz var. Bağlantılar vasıtasıyla diğer web sitelerine erişime izin verdiğimiz sürece, içerdikleri harici içeriklerden sorumlu değiliz ve tasarımları üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Harici içerikler ile bir ilgimiz yoktur. Bu beyan, görüntülenen tüm bağlantılar ve bağlantıların yol açtığı sayfaların tüm içeriği için geçerlidir. Harici web sitelerindeki yasadışı içeriklerden haberdar olursak, bu sayfalara erişimi hemen engelleriz.

2.7.5 Sözleşmeye bağlı yükümlülüğümüz hariç tutulduğu veya sınırlı olduğu sürece, bu aynı zamanda yasal temsilciler ve vekaleten acenteler için de geçerlidir.

2.7.6 ABD makamları tarafından alınan önlemler bizim etki alanımız dahilinde değildir, bu yüzden onların eylemleri ve ihmalleri için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu, özellikle ilgili yasalarda yapılan değişiklikler veya geçerli çekiliş yılında GreenCard çekilişinin uygulanmasının durdurulması ve yetkili göçmenlik makamına sunum için tahsis edilmeyen randevular için ve GreenCard ile ABD yetkilileri adına yapılan ve vuku bulan diğer tüm hatalar için geçerlidir.

2.8 Gizlilik Politikası

2.8.1 Hizmetlerimizi kullanan tüm kişilerin gizliliğini korumayı ve kişisel verileri gizli olarak ele almayı taahhüt ediyoruz. Bunu yaparken, veri ekonomisi ve veri kaçınma ilkesine göre ilerliyoruz, yani müşteri bunu kabul ederse, sipariş sürecinin ve iletişimin işlenmesi ve sürdürülebilmesi için kesinlikle gerekli olduğun kadar veri topluyor ve kullanıyoruz. Bunun temeli, Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) ve Telemedya Yasası (TMG) gibi geçerli hükümlerdir.

2.8.2 Alıcı tarafından toplanıp alınan veriler öncelikle toplanır, işlenir, kullanılır ve sözleşme ilişkisinin daha fazla yürütülmesi ve işlenmesi için tarafımızdan görevlendirilen üçüncü şahıslara aktarılır. Yetkili ABD makamlarının Avrupa Birliği'nin yüksek veri koruma standartlarına bağlı olmadığını belirtmek isteriz.

2.8.3 Yasaların izin verdiği ölçüde, kendi pazarlama amaçlarımız için verileri toplama, işleme ve üçüncü şahıslara aktarma hakkına sahibiz. Müşteri, herhangi bir zamanda bize bildirerek veya onayını iptal ederek verilerinin pazarlama amacıyla kullanılmasına, işlenmesine veya iletilmesine itiraz edebilir. İtiraz veya iptalin alınmasından sonra, pazarlama amacıyla ilgili verileri artık kullanmayacak, işlemeyecek veya aktarmayacağız.

2.8.4. Müşteri, depolanan verileriyle ilgili bilgilerin kendi tarafına aktarılmasının yanı sıra verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ve engellenmesi hakkını dilediği zamana kullanabilir. Bu amaçla, canlı sohbet yoluyla doğrudan web sitesi üzerinden veya info@cryptocom.cc üzerinden iletişime geçebilir.

2.8.5. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, kullanımı ve iletilmesinin türü, kapsamı, yeri ve amacı hakkında daha fazla bilgi gizlilik politikamızda bulunabilir.

2.9 Teslimat

2.9.1 Biz siparişi, alıcı tarafından sipariş esnasında belirtilen teslimat adresine teslim edeceğiz. Teslimat her durumda belirtilen nakliye masrafları karşılığında gerçekleşir.

2.9.2 Aksi yazılı olarak açıkça beyan edilmedikçe teslimat süresi ile ilgili bilgiler bağlayıcı değildir.

2.9.3 Teslimat yükümlülüğümüz, eğer kendimiz doğru ve zamanında tedarik edilmezsek ve tedarik eksikliğinden sorumlu olmadığımız takdirde sona erecektir. Malların bulunamaması durumunda, alıcıya derhal bilgi vereceğiz ve yapılmış olan herhangi bir ön ödemeyi iade edeceğiz.

2.9.4 Sipariş edilen malların kazara kaybolması ve kazara bozulma riski, malların teslimatında sözleşmeli lojistik ortağına geçer.

3. Mülkiyet hakkı

3.1.1 Tüketiciler için, teslim edilen mallar satın alma fiyatının tamamı ödenene kadar bizim malımız sayılır. Girişimciler söz konusu olduğunda, devam eden bir iş ilişkisinden doğan tüm gereklilikler tam olarak yerine gelene kadar malların mülkiyet haklarını saklı tutarız. Ayrılmış malların değeri var olan iş ilişkisinden doğan ve tahsil edilmesi gereken rakamı %20 oranında aşıyorsa, şirketin talebi ile malları serbest bırakmak ile yükümlüyüz.

3.1.2 Alıcı, bu unvanın muhafazası esnasında mallara özenle davranmak ve bakmakla yükümlüdür. Malların haczedilmesi veya üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesi veya başka bir erişim durumunda, alıcı malların mülkiyetine işaret etmeli ve bizi hemen yazılı olarak bilgilendirmelidir. Malların hasar görmesi veya tahrip edilmesi durumunda bildirme yükümlülüğü de mevcuttur.

Alıcı, bu yükümlülüklerin ihlalinden kaynaklanan tüm zararları ve mallara erişen üçüncü şahıslara karşı gerekli müdahale önlemleri ile telafi etmek zorundadır.

3.1.3 Sözleşmenin ihlali durumunda satın alma sözleşmesinden çekilme ve malların iade edilmesini talep etme hakkına sahibiz.

3.2 Garanti

3.2.1 Teslim edilen malların taşıma hasarı da dahil olmak üzere bariz kusurlara sahip olması halinde, bu tür durumları bize (veya kargo şirketine) gecikmeden yazılı olarak iletmenizi veya mümkünse teslimatı kabul etmemenizi rica ederiz. Bununla birlikte, bu şikayete uyulmaması, tüketicinin yasal talepleri için hiçbir sonuç doğurmaz. Garanti taleplerinin beyanı, sadece malların alınmasından sonra açıkça görülen kusurlarının tespit edilip bildirilmesi için verilen süre olan 2 ayın aşılması durumunda tüketiciler için geçersiz sayılır. Bunun haricinde girişimciler § 377 HGB uyarınca malların teslim alınmasından itibaren üç gün içinde tanımlanabilir kusurları bildirmek zorundadır. Gizli kusurlar tespit tarihinden itibaren üç gün içinde bize bildirilmelidir. Aksi takdirde, mallar onaylanmış sayılır.

3.2.2 Satın alınan malda riskin geçmesi sırasında bir kusur varsa, tüketici, yasal hükümlere göre, müteakip hizmetin kusuru gidermek veya yerine koymak suretiyle yapılmasını isteyip istemediğini seçme hakkına sahiptir. Zamanında hata bildirimlerine tabi olan girişimciler için, kendi takdirimize bağlı olarak kusuru ya ortadan kaldıracağız ya da yedek malları makul bir süre içerisinde teslim edeceğiz.

3.2.3 Bir sonraki hizmetin de başarısız olması durumunda, alıcı - herhangi bir tazminat talebine halel getirmeksizin - yasal hükümlere göre satın alma fiyatını düşürme veya satın alma sözleşmesinden geri çekilme hakkına sahiptir. Genel Hüküm ve Koşulların 9. maddesi uyarınca yükümlülük sınırlamaları, hasar talepleri için geçerlidir.

3.2.4 Tüketiciler için zaman aşımı süresi, malların tesliminden sonra 24, girişimciler için ise 12 aydır.

3.3 Müşteri Hizmetleri

Herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz varsa lütfen aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçin:

Cryptocom Ltd.

Tahılpazarı Mahallesi
Çatalköprü Caddesi
Durmaz Plaza 18/402
Muratpaşa/Antalya
Türkiye

E-Posta: info@cryptocom.cc

3.4 Son hükümler

3.4.1 Alıcı ile aramızdaki tüm hukuki meseleler, BM Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konvansiyonu'nun (CISG) haricinde Türkiye yasalarına tabi olacaktır.

3.4.2 Akdi ilişkiden doğan tüm uyuşmazlıklarda, alıcının tacir, kamu hukukuna göre tüzel kişilik veya kamu hukuku kapsamında özel bir fon olması halinde, Antalya münhasır yargı yeridir.

3.4.3 Sözleşmenin dili Türkçedir.

3.4.4 Bireysel sözleşme hükümlerinin tamamen veya kısmen etkisiz olduğu kanıtlanırsa, sözleşmenin geri kalanı geçerli kalacaktır. Bu tür bir etkisizlik olması durumunda, sözleşme ortakları yasal olarak etkili bir değiştirme hükmünü, içerik açısından ve ekonomik olarak geçersiz hükme mümkün olduğunca yakın hale getirecektir. Aynı şey sözleşmede bir boşluk oluşacak olursa da geçerlidir.

© 2022 Cryptocom Ltd. All Rights Reserved